Info


Gocart Gallery är ett utställningsrum i centrala Visby för den samtida konsten. Galleriets målsättning är att visa samtida konst och söka skapa nyfikenhet och intresse kring densamma. Vår ambition är att inte bara visa samtida konst från Gotland utan även att bjuda in konstnärer från övriga Sverige och utlandet. Vi är öppna för olika typer av utbyten och samarbeten.

Gocart Gallery �r inte l�ngre i drift på Gotland, men var en sammanslutning av yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare, där flertalet är medlemmar i KRO/KIF. Föreningen välkomnar också andra.

En vald styrelse ansvarar för verksamheten rörande utställningar och drift.
Verksamheten stöds ekonomiskt av Gotlands kommun.Verksamhetsstöd från Region Gotland

Gocartgallery samarbetade tidigare med Baltic Art Center, BAC. Utställningar